O nás

Profil:

  • • Vznik: 15.11. 1999
  • • Právna forma: občianske združenie
  • • IČO: 360 901 91
  • • DIČ: 202 1497 115
  • • Bankové spojenie:
  • IBAN: SK50 0200 0000 0040 3527 6259
  • SWIFT: SUBASKBX

Štatutárny orgán združenia:

Pe3k

Mgr. Peter Grňa
predseda
Pôsobisko: Žilina
Tel. č.: 0907 / 268 929
Jaroslav

Jaroslav Pástor
podpredseda
Pôsobisko: Košice
Tel. č.: 0914 / 208 886
Ja

Mgr. Ing. Michal Sečanský
podpredseda
Pôsobisko: Zem

 

Podporný tím:

zuzka

Zuzana Malecká
revízor
Pôsobisko: Brezno
Tel. č.: 0902 / 269 989
ja

Mgr. Ing. Michal Sečanský
webdesign

 

Anna Pástorová

Anna Pástorová
hospodárka

 

Pôsobiská:

  • Žilina: Peter Grňa – tel. č.: 0907 – 268 929
  • Brezno: Zuzana Malecká – tel. č.: 0902 – 269 989

Pracovná doba:

Vždy, keď nás potrebujete…
ak je to v Pondelok až Piatok od 9:00 do 15:00

Kde nás nájdete?

Tu nás nájdete