2% z daní

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku.

IČO: 360 901 91
Obchodné meno (názov): AKTÍVNY VOZÍK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ako nás podporíte?

Postup pri poskytnutí 2% z dane:

Finančná správa vydala NOVÉ “Vyhlásenie” ako aj ”Potvrdenie” – sú štrukturované, označené čiarovým kódom a majú mať predpísanú formu pri vyplnení.

  • Tlačivá vypĺňajte podľa vzoru – t.j. VŠETKO PALIČKOVÝM (VEĽKÝM) PÍSMOM.
  • V prípade, že vypĺňate tlačivo v PC, skontrolujte si po jeho uložení rozloženie údajov podľa nášho vzoru.
  • IČO musí byť zarovnané sprava.
  • V dokumentoch nájdete vzorovo vypísané tlačivo vyhlásenia.
  • SZČO alebo osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, už nepodávajú iné tlačivo k 2%.
  • Originály tlačív – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doručte na daňový úrad do 30. 4. 2022!
Máte otázky?

V prípade otázok ohľadom poukázania „2%“ z dane pre naše OZ nás ➝ kontaktujte tu.

Tlačivá pre 2% z daní na stiahnutie:
Tlačivo “Vyhlásenie” na vyplnenie v prehliadači:


Pre bližšie informácie o tejto forme podpory, navštívte web:
www.rozhodni.sk

Ak Vám nejde prehliadať/vypĺňať .pdf súbory, nainštalujte si prosím Adobe Reader.