Krpáčovo 2011

Fotogaléria - Krpáčovo 2011

Koniec letných prázdnin sa pre členov a sympatizantov občianskeho združenia Aktívny vozík už dlhé roky nesie v znamení rekondično – integračného pobytu v Krpáčove. Aj v tomto roku bol záujem väčší, ako kapacita hotela Biotika, ktorý sa pre nás stal na 5 dní prechodným domovom.

Utorok 23. augusta nebol len dňom návratu vytúženého leta, ale aj dňom začiatku pobytu v príjemnom prostredí slovenských hôr. Na pobyt boli uprednostnení takmer výlučne rodiny, ktoré sa doteraz nezúčastnili podobnej akcie a pre mnohých to bola premiéra v spoločnosti neznámych ľudí. Popoludní sa začali pri hoteli zhromažďovať autá zo všetkých kútov Slovenska. Pred pol štvrtou, kedy bol termín príchodu, bolo parkovisko plné áut, a okolie hotela i vestibul sa hemžil množstvom natešených ľudí.
Po ubytovaní nasledovala večera a privítanie organizátormi, ktorí povedali účastníkom základné informácie k pobytu. Nasledovalo predstavenie sa všetkých rodín a prvý večer zakončila diskotéka s posedením.

Druhý deň sa niesol v znamení poradenstva a prezentácií, no bokom nezostali ani deti, pre ktoré bola pripravená rozprávková cesta a kúpanie v bazéne. Po raňajkách sa v spoločenských priestoroch zišli všetci, ktorí potrebovali poradiť v sociálnej oblasti. Pracovníčky ÚPSVaR v Brezne mali pripravené otázky, tak bez zdržiavania sa pustili do ich zodpovedania. Nasledovali doplňujúce otázky, ktoré ukončil až čas na obed. Súbežne prebiehali prezentácie zdravotníckych pomôcok spoločností Otto Bock a Velcon, ktorých zástupcovia ochotne poradili a prezentovali mnohé pomôcky.
Popoludnie sa nieslo v podobnom duchu, keď sa prezentovať prišli príslušníci Polície z Brezna. Aj na nich sme mali množstvo otázok, najmä z oblasti prevádzky automobilu, prepravujúceho zdravotne postihnutého. Deti potešila možnosť fotenia v policajnej čiapke so zastavujúcou tabuľkou, či za volantom policajného vozidla.
Oddychom pre účastníkov bola následná návšteva neďalekej Bystrianskej jaskyne, vhodnej i pre ľudí s pohybovým obmedzením. Časť rodín uprednostnila osviežujúcu prechádzku na Tále.
Pred večerou nás svojou návštevou poctil prezident hlavného podporovateľa akcie, Rotary klubu Žilina, pán Ing. Jozef Galdun. V krátkosti predstavil poslanie a činnosť organizácie a všetkým zaželal príjemný zvyšok pobytu. Náročný deň ukončili detské hry a diskotéka pri bazéne.

Švtrtkové dopoludnie bolo vyhradené pre návštevu welnes centra v hoteli Bystrá, kde sa mohli najmä deti vyšantiť v krytom bazéne.
Po obede a krátkej sieste čakalo všetkých prekvapenie: na trávniku pod balkónmi čakali malých i veľkých dva krásne kone, pripravené povoziť každého, kto naberie odvahu vysadnúť na ich chrbát. Potešení boli všetci a na pár výnimiek využili túto jedinečnú možnosť povoziť sa na ušľachtilom a nádhernom zvierati.
Po večeri boli odmenené deti, ktoré sa zúčastnili súťaží počas uplynulých dní i za statočnosť pri jazde na koníkoch. Dospeláci sa už tradične stretli na večernom posedení na terase.

Na predposledný deň bol pripravený celodenný výlet do Čierneho Balogu, spojený s množstvom zaujímavých zážitkov. Po raňajkách nasledoval spoločný presun do stanice Chvatimech pri Valaskej, odkiaľ sme pokračovali vláčikom Čiernohronskej železničky cez Čierny Balog do časti Vydrovo. Príjemné prostredie okolia staničky a infocentra nám poskytlo vhodné miesto pre obedný guľáš, po ktorom sme sa už presunuli na táborisko, kde nás čakali animátori OZ Vydra a ich „Pachov drevorubačský ding“. Program zabavil deti i dospelých, ktorí si mohli vyskúšať hod metrovicou, pílenie dreva, chodenie na chodúľoch, plieskanie bičom, alebo sa nechať vyfotiť v kroji s pravým „bačovským“ opaskom a širákom.
Vyhladnuté žalúdky potešili pečené klobásky a slaninka a po oddychu sa skupina rozdelila. Časť sa vrátila vláčikom do centra obce k múzeu a časť uprednostnila prehliadku lesníckeho skanzenu s expozíciami v prírode. Nasledoval nástup na vláčik a po pristúpení druhej časti skupiny spoločný návrat na hotel.
Po večeri a chvíli voľnosti s neodmysliteľným kúpaním detí v bazéne, sa pred hotelom začala predávať dlho očakávaná tombola. Lístky sa rýchlo minuli a najmä tí najmenší už netrpezlivo čakali na začiatok žrebovania. Ušlo sa takmer každému, no tí, ktorí predsa len nemali toľko šťastia, boli odmenení cenou útechy.

Sobotné ráno sa už nieslo v duchu balenia a lúčenia. Na zvyčajne usmiatych tvárach bolo badať smútok a po raňajkách sa pri rozlúčke organizátorov v nejednom oku zablysla i slzička. Na chodbách i parkovisku bolo vidieť rozlúčkové objatia a z parkoviska sa postupne vytrácali autá, až zostala len skupinka organizátorov. Krátko pred poludním svojim odchodom definitívne ukončila tohtoročný vydarený pobyt v podhorí Nízkych Tatier.

Ohlasy účastníkov:

Tak toto Krpáčko bolo naj naj naj úžasnejšie, bola tam super dobrá partia.

Betka

ĎAKUJEME OZ Aktívny vozík za nádherný týždeň strávený v Nízkych Tatrách :O)

Renáta

Som veľmi vďačná Katke, Zuzke, Peťovi, Janke, Frenkymu, Zuzke, Matúšovi a ostatným zúčastneným za skvelý výlet v Krpáčove, opäť som spoznala kopu nových zaujímavých ľudí, plných elánu, energie a s kopcom optimizmu!!! Skláňam sa ako to všetko zvládate, vzala som si veľa dobrého.

Anička

Najsamkrajšie dni za nami 🙂 Ďakujeme, bolo nám úžasne! Spomienky nás hrejú a únava kosí jedna radosť 😀

Veronika

Bolo nám s vami naozaj krásne. Ďakujeme za všetko.

Mirka

Bolo to úžasné zakončenie prázdnin, ďakujem za celú rodinku. Užili sme si to a prežili množstvo nezabudnuteľných okamihov v partii skvelých ľudí.

Peter

Ďakujeme, že dávate zmysel našej práci.

Tím AV