Krpáčovo 2012

Fotogaléria - Krpáčovo 2011

Piaty ročník rekondično-integračného pobytu pre rodiny s postihnutým členom sa konal v termíne od 21. do 26. augusta 2012. Veľký záujem, dobre pripravený program i organizátori sľubovali opäť neopakovateľné zážitky a keď sa k tomu všetkému pridalo i ideálne počasie, úspech akcie bol takmer zaručený.

Zraz účastníkov bol naplánovaný na utorok 21. augusta, kedy popoludní začali prichádzať autá z rôznych kútov Slovenska na parkovisko hotela Biotika. Organizátori zabezpečili dopravu i pre tých, ktorí cestovali vlakom alebo autobusom a tak viac ako 70 ľudí postupne obsadilo plnú kapacitu horskej chaty. Po rozdelení ubytovania a čiastočnom vybalení a zabývaní, sa všetci stretli v jedálni, kde ich privítali hlavní organizátori. Tí nezabudli ani na päticu oslávenkýň, ktoré obdarovali sladkým prekvapením. Po oboznámení sa s programom a večeri nasledoval voľný program, ktorý časť využila na dovybalenie, časť na prechádzku do okolia a časť na vzájomné spoznávanie sa v jedálni, či na terase. Deti sa zapojili do športových aktivít, pri ktorých sa navzájom lepšie spoznali a po zotmení sa unavené rozutekali do pripravených postelí.

Prvý deň v novom prostredí sa niesol v tvorivom a relaxačnom duchu. Hneď po raňajkách organizátori pripravili stoly, materiál, pomôcky a najmä inštruktáž na tvorivé dielne, do ktorých sa zapojili tak deti, ako aj dospelí. Po úvodnom poohliadnutí sa a inštruktáži sa prítomní rozdelili na dve skupiny; prvá, takmer výlučne ženská časť tvorila diela a predmety z korálok, pierok, kamienkov či papiera, druhá, prevažne mužská časť pomáhala deťom vonku vytvárať šarkany a dielka z papiera a sušených rastlín.
Stredňajšie popoludnie bolo vyhradené na wellness v hoteli Bystrá, no časť účastníkov, pre ktorých bolo plávanie nevhodné, si išlo pozrieť blízku Bystriansku jaskyňu. Po príchode na hotel pokračovali tvorivé dielne, kde si deti, no i dospeláci dokončovali začaté výtvory. Večer sa niesol v oddychovom duchu prechádzky pre deti, na ktorej ich čakali malé prekvapenia. Stráviť letný večer prechádzkou a posedením pri Krpáčovskom jazere sa rozhodla i časť rodičov a tí odvážnejší využili i požičovňu vodných bicyklov. Po návrate a občerstvení sa rodinky postupne vytratili v ústrety zaslúženému oddychu.

Už počas raňajok bolo jasné, ako strávi veľká časť účastníkov štvrtok. Príjemné letné počasie vylákalo časť detí a pohybu naklonených oteckov na športové aktivity, ostatní si za pomoci rodičov vytvárali náramky, náhrdelníky, náušnice či obrázky pomocou servítkovej metódy. Šikovnejší skúšali stromčeky šťastia či náušnice, iní sa hrali alebo maľovali.

Popoludnie sa opäť začalo relaxom v bazénoch wellness centra v Bystrej, odkiaľ sa časť vrátila na tvorivé dielne a športové aktivity a časť sa zastavila na blízkych Táľoch. Po večeri bol pre deti s doprovodom prichystaný výlet do neďalekej minizoo, pre dospelých posedenie s už tradičným občerstvením na terase.

Na piatkové dopoludnie bolo opäť pripravených niekoľko aktivít; kľúčové boli beseda s pracovníčkami ÚPSVaR, ktorá sa koždoročne stretáva s veľkým ohlasom a prezentácia firiem Velcon a Otto Bock, ktoré ponúkajú ortopedické, rehabilitačné a zdravotné pomôcky. Časť rodičov, odbremenených od detí sa oddala masáži alebo vírivke. Pre deti boli pripravené aktivity v prírode; výlet na Srdiečko pod majestátnym Chopkom bol pre mnohých zážitkom, no ozajstnou skúškou odvahy bola jazda sedačkovou lanovkou na Kosodrevinu.

Popoludnie začalo zvoľna – športovými aktivitami detí a tvorivými dielňami, ktoré neskôr doplnila hipoterapia. Veľká radosť detí bola dvojnásobná, keďže si mohli vyskúšať jazdu na veľkom koni i poníkovi. Počiatočné obavy z veľkého Sama pomohol prekonať jeho menší kamarát, poník Mišo a po chvíli sa už na oboch striedali menší i väčší. Radosť všetkých ukončili až kvapky slabej prehánky a cinkot príborov v jedálni, naznačujúci prichystanú večeru.
Večer sa niesol v duchu detských hier, pokým dospeláci relaxovali na terase, dorábali svoje výtvory v tvorivej dielni, prípadne hrali obľúbený nohejbal. Šikovné ruky žien prichystali neodmysliteľné večerné občerstvenie, po ktorom unavení účastníci pomaly opúšťali spoločnosť diskutujúcich, aby spánkom načerpali sily na ďalší náročný deň.

Sobota sa niesla v duchu celodenných výletov; prevažná časť účastníkov smerovala na celodenný výlet na Čiernohronskú železnicu v Čiernom Balogu. Okrem jazdy jedinečnou súpravou čakal výletníkov pravý kotlíkový guľáš, ktorý ich posilnil pred prehliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Deti i dospelí si prezreli expozície zo života lesných robotníkov, no i bežných ľudí v hornatom srdci Slovenska, doplnené o oboru so zvieratami.
Menšia časť si vybrala výlet na Donovaly, kde deti navštívili Dobšinského rozprávkovú krajinu Habakuky, absolvovali jazdu lanovkou na Novú Hoľu a adrenalínovú bobovú dráhu.

Po večeri a krátkom oddychu nasledovali hry pre deti a možnosť zakúpenia si tombolových lístkov, počas ktorých sa zároveň rozbehla minidiskotéka na terase. S príchodom tmy vyvrcholil náročný deň žrebovaním tomboly, ktorá potešila tak najmenších ako i dospelých. Náročný deň sa už tradične ukončil posedením rodičov.

Po krátkej noci sa všetkým vstávalo ťažko, navyše vedomie odchodu domov tento pocit ešte znásobovalo. Nielen deťom bolo smutno z končiaceho sa pobytu, ktorý mnohým ukázal nové možnosti relaxu, trávenia voľného času alebo obohatil ich vedomosti z rôznych oblastí života. Vznikli nové priateľstvá, oprášili sa staršie…

Po raňajkách sa začali na chodbách objavovať kufre a cestovné tašky, naznačujúce lúčenie a odchod účastníkov. Nenápadne stíchli chodby i parkovisko, na ktorom napokon zostala len hŕstka usporiadateľov. Ich odchodom sa uzavrela ďalšia strana knihy s názvom história…

  • pdf[download#82#size#nohits]

 

Pozrite si aj krátke video zostavené z fotografií:

A ako je už tradíciou, tu sú ohlasy účastníkov:

Srdečne ďakujeme Katke, Zuzke, Peťovi a “ďalším milým osôbkam” za príjemne strávené chvíľky v Krpáčove 2012… sme nadšení, oddýchnutí, plný zážitkov… bolo nám s vami fantasticky!!!!!
ĎAKUJEME!!!

Adamko a Jana K.

Ďakujeme za krásne chvíle prežité v Krpáčoce 2012!!!!!!!

Marianna S.B.

V mene celej rodiny vám ďakujeme za príjemný pobyt v Krpáčove, ktorý sa
vďaka vášmu úsiliu opäť vydaril. Veľká vďaka patrí animátorom, ktorí sa deťom s láskou a trpezlivosťou
venovali.
Prajeme vám veľa síl v plánovaní ďalšieho ročníka.

Bibiana Z.

Ďakujeme, že dávate zmysel našej práci!

Tím AV