Veselé Vianoce » Aktivity » Plány na rok 2015

Plány na rok 2015

Občianske združenie AKTÍVNY VOZÍK v roku 2015 kontinuálne nadväzuje na aktivity predchádzajúcich rokov.
V tomto roku pripravujeme:

  • Rekondično-integračný pobyt pre rodiny s postihnutými osobami – 6 dňový pobyt s bohatým programom pre zdravotne postihnutých a ich rodiny.
  • Pomocná ruka – finančná podpora postihnutých pri realizácii operácií, liečebných pobytoch, kúpe pomôcok, úpravách domáceho prostredia, štúdiu a pod.
  • Sprevádzkovanie centra vo Višňovom – vytvorenie priestorov pre všestranné aktivity našich členov a priaznivcov.
  • Integračno-oddychový pobyt pri mori – organizácia spoločného rekondičného pobytu pre rodiny s ŤZP.
  • Spravovanie komunikačných kanálov/strong> – webstránky a profilu na Facebook-u

  • Na všetky tieto aktivity máme vypracované projekty, s ktorými sa budeme uchádzať aj o podporu prostredníctvom grantov, čím chceme odľahčiť zapojené rodiny a ľudí s ŤZP.
  • Realizácia bude financovaná z veľkej časti prostredníctvom kampane „2% pre hodnotnejší život“, ako aj nadačných grantov a sponzorských darov.