O nás » Centrum AV

Centrum AV

Centrum Aktívneho vozíka Višňové

CAV Višňové predstavuje ideálny priestor na stretávanie a voľnočasové aktivity rodín s oslabeným alebo postihnutým dieťaťom. Nachádza sa v centre obce Višňové pri Žiline a svoje brány otvára všetkým, ktorí chcú žiť aktívne.
V Centre sa môžu stretávať, hrať, cvičiť a tvoriť najmä oslabené a zdravotne postihnuté deti, mládež i dospelí, no dvere majú otvorené aj ich súrodenci a kamaráti.
Radi uvítame všetkých rodičov detičiek, pre ktoré je cvičenie a tvorenie súčasťou ich napredovania.

Rozvrh aktivít
Urorok Cvičenie deti a mládeže 16:00 – 18:00 hod.
Streda Masáže 16:00 – 18:00 hod.
Štvrtrok Cvičenie deti a mládeže 16:00 – 18:00 hod.
Piatok Tvorivé aktivity nepravidelne

Projet podporili

  • Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v 	Nadácii Pontis
  • Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
  • Nadačný program Dôvera v Nadácii pre deti Slovenska
  • Rotary Club ŽilinaNadácia ČSOB
  • Nadácia Tatrabanky
  • Obec Višňové
    Obec Višňové