2% z daní » Nástenka

Nástenka

  • Pozývame Vás

Krpáčovo 2016

  • Reportáž z akcie Krpáčovo 2015!

Poznáte to; v posledný deň akcie padáte od vyčerpania a v duchu si hovoríte „nikdy viac“! O pár dní sa však pristihnete ako sedíte za počítačom a hľadáte možnosti, ako to podujatie o rok oživíte a čo všetko by „sa ešte dalo stihnúť“…

Pokračovanie reportáže je tu 🙂
Reportáž Krpáčovo 2015

  • Pozor na platnosť preukazov ZŤP

Upozorňujeme všetkých zdravotne postihnutých, že platnosť preukazov osoby s ŤZP, ktoré boli vydané do konca roku 2008, vypršala a je nutné ich vymeniť. Výmena preukazov prebieha na oddeleniach posudkových činností Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť starý preukaz, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3 x 4 cm.

  • Treba vám diaľničnú známku?

Diaľničnou nálepkou musia byť označené všetky motorové vozidlá, ktoré užívajú spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest.

Výnimka platí pre osoby s ŤZP, ktoré poberajú peňažný príspevok na prevádzku automobilu. Osoba s postihnutím nemusí byť majiteľom automobilu, no musí v ňom byť v čase kontroly prítomná. Poberanie príspevku preukáže rozhodnutím ÚPSVaR. Ak vodič ide pre osobu s ZŤP (do školy, nemocnice a pod.) alebo sa vracia z takejto cesty, musí mať kópiu rozhodnutia a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby v danom zariadení.

Výnimka platí len na území SR a nevzťahuje sa na poplatky v zahraničí, vrátane ČR.

  • Upozornenie pre všetkých doterajších členov o.z. Aktívny vozík!

Je potrebné uhradiť členský ročný poplatok za rok 2015 vo výške 6 €ur. Platbu prosíme preveďte na náš účet číslo 266 2455 118 / 1100 najneskôr do konca januára 2015.

  • Reportáž zo šiesteho ročníka akcie Krpáčovo 2013!

Trio “avéčkarov” spolu so svojimi pomocníkmi zabezpečilo všetko potrebné, aby si skupina 73. účastníkov mohla na konci prázdnin užiť zaslúžený aktívny oddych…

Dočítajte sa viac! 😉
Reportáž Krpáčovo 2013

  • Reportáž z akcie Chorvátsko 2013 (Promajna)!

Pokojná modrá hladina Jadranu a ostré páliace slnko nás privítalo na južnom úpätí Biokova, v stredisku Promajna

Pokračovanie reportáže je tu 🙂
Reportáž Chorvátsko 2013