2% z daní » Poďakovanie

Poďakovanie

Aktívny vozík je neziskové občianske združenie, ktoré založili sami postihnutí pre postihnutých a celú činnosť združenia vykonávame na základe DOBROVOĽNÍCTVA.

Veľmi si vážime všetkých našich sponzorov, vďaka ktorým môže naše združenie napĺňať svoje ciele.

Projekt „Svetlo pre NÁS – Snoezelen terapia“ sme zrealizovali v spolupráci so Skenar terapiou v Rovinke vďaka podpore Nadácie VÚB. Vytvorením tmavej Snoezelen miestnosti sa sprístupnila inovatívna forma zrakovej terapie na podporu psychomotorického vývinu hendikepovaných detí.
Po zakúpení základných prvkov špeciálneho terapeutického vybavenia miestnosti sa terapia aplikovala pre ZP osoby súbežne so skenar terapiou. Sprístupnením multisenzorického prostredia sa zvýšila efektivita rehabilitačného procesu a podpora zmyslových podnetov pre klientov centra.

Za podporu ďakujeme: