O nás » Podporte nás » 2% z daní

2% z daní

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku.

IČO: 360 901 91
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): AKTÍVNY VOZÍK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo – Ulica: VIŠŇOVÉ
Súpisné/orientačné číslo: 580
PSČ: 013 23
Obec: VIŠŇOVÉ

Ako nás podporíte?

Postup pri poskytnutí 2% z dane:

Finančná správa vydala NOVÉ “Vyhlásenie” ako aj ”Potvrdenie” – sú štrukturované, označené čiarovým kódom a majú mať predpísanú formu pri vyplnení.

 • Tlačivá vypĺňajte podľa vzoru – t.j. VŠETKO PALIČKOVÝM (VEĽKÝM) PÍSMOM.
 • V prípade, že vypĺňate tlačivo v PC, skontrolujte si po jeho uložení rozloženie údajov podľa nášho vzoru.
 • IČO musí byť zarovnané sprava.
 • Suma, ktorú vypočítate ako 2% sa prakticky nezaokrúhľuje, len odpíšete dve desatinné miesta.

 • V dokumentoch nájdete vzorovo vypísané tlačivo vyhlásenia.
 • SZČO alebo osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, už nepodávajú iné tlačivo k 2%.
 • Originály tlačív – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doručte na daňový úrad do 30. 4. 2018!

Máte otázky?

V prípade otázok ohľadom poukázania „2%“ z dane pre naše OZ nás ➝ kontaktujte tu, alebo
na tel. čísle: 0914 / 208 886 – Katka, PO – PI od 9:00 do 15:00 hod.

Tlačivá:
  • pdf [download#92#size#nohits]
  • pdf [download#96#size#nohits]
  • pdf [download#102#size#nohits]
  • pdf [download#103#size#nohits]

Pre bližšie informácie o tejto forme podpory, navštívte web:
www.rozhodni.sk

 

Ak Vám nejde prehliadať/vypĺňať .pdf súbory, nainštalujte si prosím Adobe Reader.